kblethai.com
ธันวาคม 10, 2017
ranotech.com
ธันวาคม 8, 2017

จีรัง เรสซิเดนซ์

หมู่บ้านสุขภาพแบบองค์รวมแห่งแรกของเมืองไทย ในอาณาจักรกว่า 75 ไร่ของ Jirung Health Village รีสอร์ทสุขภาพ ที่สร้างขึ้นตามแนวคิด “วิถีจีรัง” เพื่อให้เป็นบ้านที่เพียบพร้อมองค์ประกอบ สร้างเสริมสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และนานาสันทนาการ สำหรับคนรักสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อชีวิตที่จีรัง .. ยืนยาวของคุณและครอบครัว